Mols Huisartsenpraktijk is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u (dinsdagmiddag gesloten)
Telefoonnummer:
013-5420646
Telefoonnummer: 013-5420646
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u (dinsdagmiddag gesloten)

Behandelinformatie

Wordt uw zorg vergoed?

Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft, vergoed!
Wij weten of u verzekerd bent, maar niet hóe. Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent.

Uw bezoek aan de praktijk wordt altijd door de zorgverzekeraar vergoed. Huisartsenzorg zit immers in het basispakket. Zonder eigen risico dus. Er kunnen wel kosten verbonden zijn aan de medicatie die voorgeschreven wordt of de behandeling waar wij u voor doorverwijzen. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico.

Het kan dus zijn dat u moet (bij)betalen voor:
1. de medicijnen die voorgeschreven worden,
2. de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waarnaar verwezen wordt,
3. laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft,
4. een rijbewijskeuring die u moet laten doen.

Eigen risico
Jaarlijks wordt de hoogte van het eigen risico door de overheid vastgesteld. Het bedrag van uw eigen risico vindt u terug op uw polisblad. Hierin hebben wij geen inzage. Het eigen risico geldt voor iedereen van 18 jaar of ouder.

Check uw polis
Of de kosten die boven uw eigen risico vallen wel-, gedeeltelijk of niet worden vergoed hangt af van uw zorgpolis.
Als u doorverwezen wordt naar een medisch specialist of andere zorgverlener controleer dan uw polis of bel met uw verzekeraar. Controleer uw polis op 2 belangrijke zaken:
1. Heeft u een aanvullende verzekering, en zo ja welke kosten dekt deze aanvullende verzekering?
2. Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of met de behandelaar waarnaar wordt doorverwezen? 

U kunt voor meer informatie ook de website: www.watzegtmijnpolis.nl gaan.