Mols Huisartsenpraktijk is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u (dinsdagmiddag gesloten)
Telefoonnummer:
013-5420646
Telefoonnummer: 013-5420646
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u (dinsdagmiddag gesloten)

LSP - electronisch dossier

Banner Bent u al gevraagdUw Toestemming nodig...

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

U regelt uw toestemming door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier   in te leveren bij uw huisarts en apotheek. U kunt uw toestemming ook online regelen via  http://www.vzvz.nl/ . Tevens kunt u een folder downloaden waarin alle informatie staat over dit onderwerp.

Ook kunt u via http://www.ikgeeftoestemming.nl/ uw registratie online regelen met gebruikmaking van uw DigiD (opent in een nieuw scherm).